Svelvikstrømmen og mudring

Svelvik museum

Lalla Carlsen

Anthon B. Nilsen alias Elias Kræmmer

Svelvikvotten

Utstyrsbanken