Kommunale avgifter

Renovasjon:
Renovasjonen i Svelvik utføres av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD).  Her finner du Svelviks renovasjonsgebyrer.
Det sendes ut faktura for renovasjonsgebyr i 2 terminer. Spørsmål angående renovasjonsordningen og gebyrene rettes til RfD.

Vann og avløp:
Svelvik kommune sender ut faktura for kommunale gebyrer for vann- og avløp tre ganger i året, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. oktober. Fakturaene sendes ut minst 21 dager før forfall. Det sendes normalt ut en faktura for hver eiendom.
Gebyrer for vann og avløp

Vannmåler:
For kunder som har vannmåler avleses måleren en gang pr. år. Varsel om avlesning sendes abonnenten i november /desember hvert år. Avregning er 1. termin hvert år, og gjelder foregående år. Her kan du lese om faktura for vannmåler.

Feier:
Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap og har det brannfaglige ansvaret for kommunene Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Tilsyn, feiing og gebyrer

Eiendomsskatt:
Les mer om eiendomsskatt og utregning på kommunens hjemmeside.

Barnehage og SFO:

Her finner du informasjon om betaling for barnehage og SFO i Svelvik.