Fossekleiva kultursenter og Berger museum ligger i gamle «Fossekleven Fabrik», en nedlagt tekstilfabrikk som i 1889 ble bygget og drevet av familien Jebsen. Fossekleiva kultursenter og Berger museum er nå et felles satsingsområde for Svelvik kommune, Sande kommune og Vestfoldmuseene og skal driftes og utvikles av partene i fellesskap.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum ligger på Berger, midt mellom Svelvik kommune og Sande kommune. Berger er et av landets best bevarte industrisamfunn og er interessant både i regional og nasjonal sammenheng.

Kontakt:
Telefon: 409 17 860
Epost: post@fossekleiva.no

Besøksadresse:
Bergerveien 2
3075 Berger

I 2010 ble nye lokaler for Berger museum ervervet i Fossekleiva. Lokalene ligger med tilknytning til Fossekleiva kultursenter. Det er ikke gjort store endringer i lokalene siden de ble bygget i 1889, så de er svært autentiske og gir den rette rammen for formidling og nye moderne museumsutstillinger.

I Fossekleiva møtes historie og samtid og utfordrer hverandre. Denne dynamikken styrkes av samarbeidet mellom muséet og kultursenteret.

Kontakt:
Telefon: 480 92 497
E-post: hanne.osterud@vestfoldmuseene.no

Besøksadresse:
Bergerveien 2b
3075 Berger