ByLaben

ByLaben i Svelvik

Om ByLaben

ByLaben er en teststasjon for det nye Byhuset og har som visjon å skape en livlig møteplass i sentrum.
En møteplass mellom offentlige tjenester, kulturelle aktiviteter, næringsliv og privatpersoner. 


ByLaben skal være stedet hvor du kan få informasjon, hvor du kan komme med innspill til lokalsamfunnet, hvor samfunnsutviklingen starter, hvor den gode samtalen er, hvor aktivitet skjer, hvor avtaler inngås og samarbeid skapes. 


ByLaben skal være et sted hvor alle skal kunne finne sin plass
.

LEIE OG SAMARBEID

Har du eller din arbeidsplass en aktivitet, møtevirksomhet, foredrag, arrangement, tilbud eller produkter som der kunne tenke dere å ha på ByLaben? Ta kontakt med oss!
Det er mulig å leie ByLaben for gjentagende eller engangsaktivitet. Vi hjelper gjerne med å markedsføre og kan i mange tilfeller hjelpe til med salg av produkter.

I dag samarbeider vi blant annet med:

NAV Svelvik
Frivilligsentralen
Fossekleiva
Biblioteket i Svelvik
Den Gode Hensigt
Svelvikdagene
Svelvikportalen
Årbok-komiteen

Som teststasjonen for det nye Byhuset har ByLaben mulighet og frie tøyler til å prøve ut forskjellige tiltak og aktiviteter. Vi er opptatt å skape en møteplass for opplevelser, tilbud, arbeid og aktivitet som passer for alle innbyggere i og besøkende til Svelvik.

ByLaben er i JA-modus, og i en situasjon der vi tillater oss selv til å prøve og feile, hvor vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle oss selv. Dette betyr at vi er åpne for innspill og inngå samarbeid til hva ByLaben kan tilby.

BAKGRUNN

Fra 2020 blir Svelvik en del av en større kommune bestående av Svelvik, Drammen og Nedre Eiker. I den forbindelsen vedtok kommunestyret i Svelvik å utrede muligheten for å flytte offentlige publikumsrettede tjenester til sentrum, og samlokalisere dette med frivillige/lag og foreninger. Det skal bygges en ny arena, «Byhuset», som skal bidra til:

–          et attraktivt og levende sentrum

–          god kommunal service, også etter 2020.

–          forutsigbarhet for kultur- og foreningsliv

–          et sterkt lokaldemokrati

Det nye «Byhuset» skal fungere som bindeleddet mellom nye Drammen og Svelvik som sted. Det skal bygges og utvikles en helt ny lokaldemokratisk arena der det nye bygget skal stimulere til kreative måter å møtes og samhandle på mellom kommune, innbyggere og næringsliv.

Det ble opprettet et oppgaveutvalg som skulle se på muligheten for hvordan Byhuset skal kunne fungere, et av oppgaveutvalgets forslag var å etablere en teststasjon. En teststasjon hvor man skulle kunne få innspill og erfaring til drift og utvikling av Byhuset. Våren 2018 åpnet Svelvik kommune våren 2018 teststasjonen. Denne teststasjonen fikk navnet ByLaben.

VEIEN VIDERE

Oppgaveutvalget har nå formelt levert rapport og en mulighetsstudie til Formannskapet.
(Rapporten ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside)

Videre skal Svelvik kommune saksbehandle mulighetsstudien og forberede en politisk sak som skal opp til Kultur og byutviklingsutvalget (for uttalelse), Formannskapet og Kommunestyret i september.

Mulighetsstudien og Kommunestyrets behandling av saken vil ligge til grunn for en arkitektkonkurranse som settes i gang høsten 2018.

Åpningstider:

Tirsdag til fredag: 12.00 til 18.00
Lørdag: 11.00 til 14.00

Besøksadresse:

Storgaten 53

Telefon:

409 17 850

Instagram: