Aktive venner av Eikveien 17

Stiftet 2012

Aktive venner av Eikveien 17

Beskrivelse

På initiativ fra Eldrerådet og i samarbeid med ledelsen ved sykehjemmet og Frivilligsentralen er det etablert ‘Aktive Venner av Eikveien 17 ‘
Det er engasjerte personer som på forskjellige måter vil bidra ved sykehjemmet.

Dette initiativet er en forsiktig oppstart på en fremtidig sansehage, med trygg skjerming av et område ute som start.

Vennene benytter et lite kontor helt sør i bygningen. Det vil være ledelsen på stedet i samarbeid med leder av Frivilligsentralen som til en hver tid sørger for god kommunikasjon angående utøvelsen av frivillig deltagelse.

Kontakt:
Frivillighetssentralen

Telefon: 33 78 02 81