Svelvik Frivilligsentral

Hva gjør vi? 

Hver eneste uke gjennom hele året er det medarbeidere som utfører frivillig arbeid i kommunen vår.

Det er de som kjører mat hjem til de mange som trenger det, mange er med som følge til sykehus og liknende.

Noen er arbeidende vertskap på hyggelige formiddagstreff på Fabrikkjordet.

Frivillige danselærere ved Seniordansen som for øvrig danser i nye omgivelser, Svelvik Samfunnshus, der har de god plass og ønsker nye dansere hjertelig velkommen hver uke.

Vi har egen datalærer og «boken kommer» hjem til deg med en frivillig.

Motorbåtforeningens medlemmer tar med glade seniorer på båttur en sommerdag.

Foreninger som stiller opp som natteravner, lager hyggestunder på sykehjemmet og stiller seg til disposisjon ved ulike arrangementer.

Dette er noe å være stolt av og som fortjener oppmerksomhet. Frivillige timer blir til store og små arrangementer gjennom hele året. Alle disse arbeidstimene er utført av medarbeidere som gir av sin tid til andre!

Den største glede man kan ha, det er å gjøre andre gla’ – og det er ikke gått ut på dato.

Svelvik Frivilligsentral

Beskrivelse

Svelvik Frivilligsentral mobiliserer, tar initiativ og samordner frivillig virksomhet. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid med lag, foreninger, næringslivet og det offentlige.

Svelvik Frivilligsentral holder til på Fabrikkjordet Aktivitetssenter i Storgata i Svelvik. Blant de faste aktivitetene i Fabrikkjordet Aktivitetssenter i Svelvik er det ulike treff, bl.a. Onsdagstreff, bingo, følgetjeneste og søndagsmiddag en gang i blant. I tillegg er det mange aktiviteter utenfor Fabrikkjordet Aktivitetssenter; «Venner av Eikveien 17», Seniordans og Frivilligbørs – en kreativ og morsom møteplass for frivillig samarbeid mellom bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige tjenestesteder. Målet er å utvikle frivillighetsarbeidet og velferden i Svelvik kommune. Her har de egen hjemmeside!

Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, som er åpen og inkluderende. Frivillige og de som trenger hjelp kan komme med ideer på aktiviteter som kan gjøre hverdagen litt bedre for alle i kommunen.

Svelvik kommune, både administrativt og politisk, støtter opp om Frivilligsentralen vår, noe som er helt avgjørende for driften. Frivilligsentralen må ha rom og tid til å være samlingspunkt for organisert frivillig arbeid. Vi har kommet godt i gang og Fabrikkjordet’s aktivitetssenter er på god vei til å bli det treffstedet som mange ønsket seg den gangen det ble bygget. Vil du være med som frivillig eller delta på aktivitetene våre, ta kontakt! Ved Frivilligsentralen er du hjertelig velkommen til å bidra med det du kan og vil.

Hva er frivillig arbeid?

ILO (International labor organization) definerer frivillig arbeid som: «ikke-obligatorisk arbeid, det vil si den tiden en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter – enten gjennom en organisasjon, eller direkte overfor andre utenfor egen husholdning – uten å ta betalt.» ILO Manual on the Measurement of volunteer Work side 13.

Definisjonen vektlegger at frivillig arbeid innebærer at tjenesten eller aktiviteten blir foretatt uten at det utbetales lønn. I tillegg må tjenesten eller aktiviteten være til fordel for samfunnet, miljøet, eller andre enn nære slektninger eller personer som kan regnes til egen husholdning.

Kontakt
Heidi Smedsrud Hansen
Telefon: 33780100/901 31 722

Åpningstider: 
man-tors: 09.00-14.00