Svelvik kulturskole

Stiftet 1995

Svelvik Kulturskole

Beskrivelse

Svelvik Kulturskole ligger i underetasjen på rådhuset. Her foregår også mesteparten av undervisningen.

De har tilbud om undervisning i Piano/keyboard, Visuell Kunst, Gitar, Dans og Messing-instrumenter.

Hovedfrist for innmelding er 1. juni, men søknader tas imot hele året.

Kontakt

Torstein Kristiansen, kulturskolerektor

Telefon

33780262

906 47 845