Svelvik Rotaryklubb

Stiftet 23. juni 1965

Svelvik Rotaryklubb

Rotary er en internasjonal organisasjon med over 1,2 mill. medlemmer i 166 land. Medlemmene er rekruttert for å representere en bredde av yrker og profesjoner i sitt lokalsamfunn. Dette skaper et omfattende og resurssterkt nettverk, med muligheter til å bidrea på mange områder både lokalt og internasjonalt.

Rotary har et betydelig tilbud til ungdom og unge voksne, med blant annet internasjonal ungdomsutveksling, sommerleirer og studiestipender.

Rotarys store internasjonale prosjekt er arbeidet med å utrydde polio. Et prosjekt som Rotary i samarbeide med FN og regjeringer i mange land har arbeidet med i over 20 år. Hittill er antall tilfeller av polio redusert fra ca 350.000 pr år til ca 1.000.

I Svelvik møtes vi hver onsdag klokken 19.00 på Fabrikkjordet.

Møtested: Fabrikkjordet
Adresse: Storgaten 102 D
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00

Kontaktpersoner

Inger Margrethe Wøien – President
Tlf: 906 05 496