Helsesøster – Kjersti Engløk
Helsesøster – Kristin F. Bonden
Helsesøster – Amalie Lien Kleppen
Helsestasjonslege – Bent Erik Helgeland
Jordmor – Arna Blikom
Kontor – Wenche Jebsen Berg
Kommunelege – Rune Frengen

Faste samarbeidspartnere:
Forebyggende team – lavterskeltilbud
Kommunefysioterapeut

Helsestasjonen er et gratis tilbud.

Les mer på kommunens hjemmeside.

Helsestasjon for ungdom

helseungdom-web

Telefon

33780196

Svelvik helsestasjon

Åpningstider

Man-fre: 09.00-15.00

Adresse

Åsgaten 24,
3060 Svelvik

Telefon

33 78 01 96 / 33 78 01 00

Kontaktperson

Fagleder Kjersti Engløk