Kommunale avgifter

Renovasjon:
Renovasjonen i Svelvik utføres av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD).
Det sendes ut faktura for renovasjonsgebyr i 2 terminer. Spørsmål angående renovasjonsordningen og gebyrene rettes til RfD.

Vann og avløp:
Svelvik kommune sender ut faktura for kommunale gebyrer for vann- og avløp tre ganger i året, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. oktober. Fakturaene sendes ut minst 21 dager før forfall. Det sendes normalt ut en faktura for hver eiendom.

Vannmåler:
For kunder som har vannmåler avleses måleren en gang pr. år. Varsel om avlesning sendes abonnenten i november /desember hvert år. Avregning er 1. termin hvert år, og gjelder foregående år.

Feier:
Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap og har det brannfaglige ansvaret for kommunene Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Tilsyn, feiing og gebyrer

Eiendomsskatt:
Les mer om eiendomsskatt og utregning på kommunens hjemmeside.

Barnehage og SFO:

Her finner du informasjon om betaling for barnehage og SFO i Svelvik.