Bli kjent med Svelviks nærområder

Å orientere seg i langstrakte Svelvik vår kan ta tid, med mange småsteder langs veien. Etter kommunesammenslåingen tilhører Nesbygda i nord kommunedel 9, og Svelvik og Berger kommundel 10.  Her er en liten oversikt over stedsnavn og boområder fra Nesbygda i nord til Berger sør i Svelvik:

Nesbygda

 • Tørkop/Gipsen
 • Støa
 • Skjæret
 • Grønlia
 • Tangen
 • Sørjordet
 • Jordfallbukta
 • Sandtangen
 • Havnevik
 • Sagbukta
 • Rogneberget
 • Hella
 • Sønsteby

Svelvik

 • Rørvik
 • Øvre Svelvik
 • Svelvik sentrum
 • Grunden
 • Brennatoppen
 • Balser´n
 • Sverstad
 • Tømmeråsen
 • Eik
 • Ebbestad
 • Mariås
 • Juveåsen
 • Knem
 • Homannsberget
 • Skjønnheim
 • Grunnane og Bokerøya
 • Høyen

Berger

 • Krok
 • Sand
 • Bergeråsen
 • Berger
 • Fossekleiva
 • Leina
 • Blindsand
 • Bjørnebråtan
 • Høien
 • Bergerbukta
 • Berger kafé