Byen Vår Drammen

Byen Vår Drammen

Byen Vår Drammen AS arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud.

Svelvikportalen.no har nær dialog med Byen Vår Drammen, etter kommunesammenslåingen.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Thamsgate 5, 3016 Drammen

Telefon: 32 26 42 00

E-post: post@bvd.no