Kontakt:
Telefon: 409 17 860
Epost: post@fossekleiva.no

Besøksadresse:
Bergerveien 2
3075 Berger

Kontakt:
Telefon: 480 92 497
E-post: hanne.osterud@vestfoldmuseene.no

Besøksadresse:
Bergerveien 2b
3075 Berger

OM OSS

Fossekleiva kultursenter og Berger museum holder til i gamle «Fossekleven Fabrik», en nedlagt tekstilfabrikk som i 1889 ble bygget og drevet av familien Jebsen, på Berger – midt mellom Svelvik og Sande. Berger er et av landets best bevarte industrisamfunn og er interessant både i regional og nasjonal sammenheng.

I Fossekleiva møtes historie og samtid og utfordrer hverandre. Denne dynamikken styrkes av samarbeidet mellom muséet og kultursenteret.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum vil tilby unike kunst- og kulturopplevelser, og gi forståelsen av historiske sammenhenger og ulike kunstuttrykk. Vi jobber tverrfaglig, og er opptatt ev levende formidling. Hos oss kan du oppleve foredrag, forestillinger, konserter, utstillinger, verksteder og du kan få innsyn i skapende prosesser.

Vi har et spesielt fokus på barn og unge gjennom årlige prosjekter som KunstRom, Fossekleiva for kids og KunstCamp. I tillegg samarbeider vi med skolene gjennom DKS.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum har Artist in residence ordning for kunstnere fra inn- og utland. Som gjestekunstner disponerer du gjesteleilighet og arbeidsrom, og samarbeider med oss om egne og felles prosjekter i løpet av oppholdet.

Programperiodene våre gjennom året ser slik ut:

Januar – februar: ATELIER

Kunstnere innen et bredt spekter av uttrykk (dansere, billedkunstnere, filmkunstnere m.m.) arbeider over kortere og lengre perioder med egne prosjekter i hele huset. I tillegg en rekke aktiviteter og arrangementer knyttet til dette, som miniutstillinger, konserter og visninger. Er du profesjonell kunstner og ønsker arbeidsperiode hos oss, er det bare å ta kontakt.

Mars – april: KUNSTROM

Alle barnehagebarna i Svelvik kommer til Fossekleiva og skaper kunst sammen med profesjonelle kunstnere.  De eldste barna er med og kuraterer utstillingen.

Juni – august: SOMMERUTSTILLING

Utvalgte kunstnere. Ukentlige konserter, artist talks og kunstverksteder for barn (Fossekleiva for kids) og KunstCamp for unge kunstnere mellom 18 og 25 år.

September: STORYBOARD (Berger før/nå)

Historier fra Berger formidles gjennom flere samtidskunstneriske uttrykk, både musikk, tekst, foto, video og dramatiske opptrinn. Vi tar i bruk uteområder såvel som egne saler.

Oktober: FIGUR I FOSSEKLEIVA (FiF)

Internasjonal figurteaterfestival. Festivalen har egen nettside: www.figurifossekleiva.no

November: NOVEMBERPROSJEKTET

Vi belyser et samfunnsaktuelt tema gjennom debatt, utstillinger, foredrag, involvering og opplevelser.

Fossekleiva kultursenter er en del av Kultur- og Byutvikling i Svelvik kommune, og ledes av Franzisca Aarflot (Daglig leder).

Fossekleiva arts centre and Berger museum is housed in the old «Fossekleven factory», a disused textile factory built in 1889 and owned by the Jebsen family.  It is situated in Berger, between Svelvik and Sande. Berger is one of Norway’s best kept industrial communities, and constitutes 32 worker’s family homes built in wood, two factory clusters, Berger farm and a small church. Today Berger is a living hamlet with fruit production, artists workshops and a beautiful red beach.