Frukt og bær

Salg av frukt

EPLER
Berle gård, Strømmveien 25: Selvbetjent eple- og plommesalg i sesongen, samt kassesalg fra Berles Gårdsbutikk.
Fruktgården: Ådne gård, Knem gård og Nordre Håøen gård
Berger gård, Strømmveien 691
I butikker i Svelvik

JORDBÆR
Fruktgården: Ådne gård, Knem gård og Nordre Håøen gård
Homannsberget Camping, Strømmveien 55
Berger gård. Strømmveien 691
Berle gårdsbutikk, Strømmveien 25
I butikker i Svelvik.
(Boder ved Shell og i sentrum har som regel ikke Svelvikbær.)

MORELLER
Berger gård, Strømmveien 691
Berle gård, Strømmveien 25

PLOMMER
Berle Gård, Strømmveien 25 (selvbetjent plomme- og epleutsalg om høsten)
Fruktgården: Ådne gård, Knem gård og Nordre Håøen gård
Berger gård, Strømmveien 691
I butikker i Svelvik.

PÆRER OG BRINGEBÆR
Fruktgården: Ådne gård, Knem gård og Nordre Håøen gård

Det er ikke mange som driver med selvplukk lenger. To av årsakene er at produksjonene er så mye mer spesialisert enn i «gamle dager», og at markedet for selvplukk er ikke så stort i dag.

Bente Stensland (Homannsberget Camping) har selvplukk av kirsebær og som regel selvplukk av jordbær etter hovedsesongen. Dette skiltes ved veien.

Svelviks frukt- og bærproduksjon! Velstelte fruktplantasjer og frodige bæråkre, et levende og vakkert kulturlandskap. Gripende vakkert!

Gode alliansepartnere, både i kommunen og blant innbyggere og besøkende, er avgjørende for utvikling i fruktnæringen i Svelvik. Fruktdyrkerne i Svelvik leverer bonusen, nemlig Svelviks flotte kulturlandskap. De kan levere produktene, saftige, sprø epler, søte plommer og moreller og solmodne jordbær, og fruktdyrkerne kan fortsette å være en viktig del av næringslivet i Svelvik.

Frodigheten og kulturlandskapet opprettholdes og videreutvikles når det er lønnsomhet i produksjonen bak alt det vakre. Innen fruktdyrking er lønnsomheten svak, utviklingen i produksjonen krever store investeringer med stor risiko, konkurransen fra gode importerte varer produsert til langt lavere kostnader, og mulighetene for annet, langt mer innbringende arbeid er svært god.

Hva er det så med Svelvik som, til tross for leie værguder (som gir «dødelig» frost i blomstringa og ødeleggende haglbyger i august), utfordrende produksjonsøkonomi og ustabil lønnsomhet, gjør at frukt- og bærdyrkere i Svelvik faktisk er «kjærringa mot strømmen»?

Hva kommer det av at dyrka areal i Svelvik er stabilt og faktisk svakt økende og antall produsenter også holder seg stabilt, når trenden i resten av landet viser det motsatte?

Frukt- og bærdyrkere i Svelvik er flinke. Faktisk har folk herfra vært ledende i landet gjennom mange år, når det gjelder kunnskap og kompetanse innenfor fagfeltet. Fruktdyrkerne har gjennom generasjoner bygd opp et svært godt fagmiljø, hvor de deler kunnskap og erfaringer seg imellom.

I Svelvik har vi både Norges dyktigste og Norges mest satsingsvillige fruktdyrkere! I antall er de få, og arealmessig er Svelvik som en lillebror å regne – men hva gjør vel det?

Svelvik i har en av landets største enkeltstående morellplantasjer og kun fra tre kommuner kommer det mer plommer «ut til folket» enn fra Svelvik. Riktig nok har «eplebygda» Lier en halv gang så mange epletrær som oss, men vi har til gjengjeld en halv gang så mange plommetrær!

Stor eller liten – 125 000 frukttrær setter definitivt sitt preg på Svelvik! 600 tusen kilo epler, 75 tusen kilo plommer, 40 tusen kilo moreller og 50 tusen kilo jordbær finner veien fra Svelvik til butikker og fruktdisker over det ganske land!

Så hva betyr dette for Svelvik, for innbyggerne og besøkende? Vi tror at frukt og bær dyrket fram i en mild solgangsbris ved kysten, i tillegg til et vakkert og velstelt kulturlandskap – det er goder vi allerede har i dag. Sett pris på det, skryt uhemmet av det, kjøp produktene til våre lokale fruktdyrkere – frukt og bær fra Svelvik!

(Teksten er en portaltilpasset versjon av fruktdyrker Bente Stenslands innlegg på åpent møte i Fossekleiva i mai 2012.)

Spennende samdrift: Fruktgården

Fruktgården AS er et driftsselskap som driver tre landbrukseiendommer i Svelvik. Selskapet eies av de tre grunneierene, og formålet er å oppnå en effektiv og sunn drift av det vi anser som den flotteste jorda til frukt og bærproduksjon i Norge. Gårdene Knem, Ådne og Nordre Håøen drives av tre unge ektepar, og har gjort Svelvik til en enda mer blomstrende fruktkommune.

Deres visjon er primært å etablere oss som en betydelig leverandør av norsk frukt og bær til konsummarkedet, men de ønsker også å utnytte vårt potensiale til å produsere videreforedlede produkter basert 100 prosent på egne og lokale råvarer. Butikker i Svelvik selger produkter som syltetøy, syltede plommer og eplemost, samt fersk frukt selvsagt.