Gjenbruk og renovasjon

Hvis du er ny i Drammensregionen, som Svelvik sorterer under, kan det hende at kildesorteringen er annerledes enn der du kom fra.

Hjemme vil du få tre avfallsbeholdere: en for matavfall og restavfall (separate rom), en for papiravfall, en for glass og metall. Vi sorterer også plast.

På Rfd.no finner du en grundig innføring.

Ønsker du å finne hentedagene på internett? Her kan du legge inn adressen din, og få en oversikt over de neste hentedagene hos deg.

Du kan også laste ned Kildesorteringskalenderen

I tillegg har vi en velfungerende gjenbruksstasjon.

Åpningstider gjenbruksstasjonen

Og glem ikke å rydde opp rundt deg!

Innsamling

Hofmann Renotec samler inn klær, sko, tekstiler, tepper, vesker, gardiner, sengetøy, dyner m.m som legges i tekstilhusene ved Storgata (Maur Parkering), Strømmhallen, Rimi Skjønheim, Nærsenteret, Røde Kors-huset, Tangen Fjordpark og ved kiosken på Sand.

Røde Kors samler inn flasker og bokser flere steder i kommunen, blant annet ved klubbhuset.

Vårpuss

Når våren kommer dukker det opp grus og søppel i veikanter og på strender. Kommunen oppfordrer alle velforeninger, borettslag, sameier, idrettslag og foreninger til å avtale en ryddedag i sitt nærområde. Vi vil jo alle at Svelvik skal skinne når vår favorittsesong er rundt hjørnet.
 
Dette gjør kommunen:

• Alle kommunale veier, gater og plasser feies primært før 1. mai.
• På friområder som Tangen Fjordpark, Verkets øya og kommunale badeplasser blir søppel fjernet, og søppelbeholdere tømt.
• I sentrumsområdene fjernes søppel og søppelbeholdere blir tømt.
• Trær beskjæres og kvister ryddes bort