Skoler og barnehager

Barnehager i Svelvik

Barnehager fra nord til sør:
Støa
Tømmerås
Ebbestad
Berger

Svelvik har tre kommunale- og en privat barnehage. Les mer om barnehager, søknadsfrister og ledige plasser her. 

Åpningstider: 06.45-17.00

Skoler i Svelvik

Skoler fra sør til nord:
Svelvik ungdomsskole (8-10 klasse)
Tømmerås skole (1-7 klasse, 2 paralleller)
Tangen skole (1-7 klasse)

Skolefritidsordninger:
SFO på Tømmerås skole
SFO på Tangen skole
IFO (Idrettsfritidsordning) i Adaxhallen på Ebbestad.

Les mer om SFO og AKS i Drammen kommune her. 

Videregående skole:
Drammen videregående skole
Lier videregående skole
St. Hallvard videregående skole
Sande Videregående skole i nabokommunen Sande
Akademiet

Skolerute

Støa

Tømmerås

Ebbestad

Berger

Tangen skole

Tømmerås skole

Svelvik ungdommskole