Svelvik mannskor: Historien om oss

Historieoversikt 1966-2015 utarbeidet av Roar Eriksen

Uniformer

Etter en tid med den mørke dressen fikk koret i 1980 lyse brune jakker og mørke brune bukser. Denne uniformen ble byttet ut i 1986 til røde jakker og lyse grå bukser.

I 1995 kom igjen en ny uniform, denne gang grønne jakker og grå bukser. I 2003 ble sort blazer og grå bukser uniformeringen.

Sommeruniform ble innført 2008, sort bukse og sort skjorte.

Øvingslokaler

sbv-web

1966- 1980: Sangrommet i gamle Svelvik Barneskole, koret hadde her en lite tilfredsstillende tilværelse i 2.etasje i sidebygningen.

1981- 2004: Elias Kræmmers Minde. Dette huset var tidligere sykehjem, når dette flyttet ut meldte koret straks sin interesse for stedet. Kommunen gikk inn for korets forslag om ombygging til et kulturhus med møtelokale. Etter ca. 800 timers dugnadsinnsats fra kormedlemmene ble dette det nye øvelseslokalet. Som kompensasjon for dugnadsinnsatsen fikk koret gratis leie i 15 år. Koret følte et eierforhold til dette stedet og hadde mange fine år der inntil kommunen solgte det i 2004.

2005 – d.d: SBV kulturhus/ kirkekontoret. Koret var nå tilbake til den gamle «bystyresalen», samme tilholdssted som for mange år tilbake. Fra høsten 2013 drifter mannskoret SBV sammen med flere foreninger.

Formenn

1966-69 Rolf Wessel
1969-70 Erling Baltzersen
1970-72  Nils Jan Herskedal
1972-73  Jan Fr. Winsnes
1973- 75  Bjørn Andersen
1975-76   Jan Fr. Winsnes
1976-77   Terje Thorkildsen
1977-80  Bjørn Andersen
1980-81  Øivind Lippert
1981-86  Roar Eriksen
1986-88  Øivind Lippert
1988-90  Bruse Wahl
1990-91  Erik Hjelmtvedt
1992-93  Jarle Hanssen
1993-94  Helge Pettersen
1994-97  Thore Steffensen
1998  Haugar Nordli
1999-2009  Arne Uglum
2010 – 2013 Bjørn Morken
2014 –           Øivind Lippert

oivind-web

Øivind Lippert

Tidligere var sangeråret lik skoleåret, fra 1997 lik kalenderåret med årsmøte i januar.

Innspilling LP og CD

cd-smk-web

1976: Innspilt LP-plate i Arne Bendixen’s studio i Oslo, platene solgt i antall 500stk.

1978: Julekassett med opptak i Svelvik kirke, kopiert på dugnad i kjellerstua hos Bjørn Andersen, kassetten ble en ble en stor suksess og solgt i nær 500 stk.

1986: 70års-jubileumskassett ble innspilt i Svelvik kirke, solgt ca. 400 stk.

1997: Aage Bryhns komposisjoner ble tatt opp av NRK Vestfold i kirken og i Samfunnshuset, produsert som CD og solgt ca. 700 stk. Inneholder Kirkekantate, Svelvikvalsen og Svelvikmarsjen (ny-arrangert av Petter Bjaarstad) samt Frem og Svelviksangen, framført av Svelvik Musikkorps, Svelvik Mannskor, Svelvik Vokalis og solister. Utgiver var Svelvik Musikkråd.

2000: Gitt ut CD-plate i anledning 1000-året, innspilt i studio hos NRK Buskerud, – melodier fra korets Cabareter. Solgt ca. 450 stk.

2009: Gir ut en ny CD-plate tilegnet Petter Bjaarstad ved hans avslutning som korets dirigent, innspilt i Ungdomsskolens kantine ved hjelp av lydteknikker fra NRK, innhold melodier fra korets rike repertoar

Dirigenter

1962-68 Roar Stub Andersen.

1968-69 Knut Haugland, kortere periode.

1969-83 Aage Bryhn kom tilbake etter flere års fravær (dirigent 1931-1960). Han tilførte koret svært mye med sin grundighet og store erfaring.

aage-bryhn-web

Aage Bryhn

1983-87 Thore Øvland. (Flyttet til Gjøvik)

1987-2009 Petter Bjaarstad har vært et funn for koret med sin grundighet og gode evner til utvikle passende arrangementer for koret, har vært en meget sentral person for gjennomføring av de årlige Vårbrus-cabareter.

dirigent-2-smk-web

Petter Bjaarstad
Foto: Svelviksposten.no

2009-2012 Kristina Lystad begynte etter sommerferien 2009, hun var en ung dame som koret ventet seg mye av, men hun sluttet i 2012 da hun flyttet til Brumunddal til en ny stilling.

dirigent-3-web

Kristina Lystad

2012- 2015 Anna Kargaltseva Sandvik er utdannet sangpedagog, sanger og dirigent. Anna er bosatt i Drammen, men er født og utdannet i Kiev. Hun er en meget dyktig og nøyaktig dame, som har hatt mye å si for vår utvikling i årene sammen.

dirigent-smk-web

Anna Kargaltseva Sandvik

2015-2017  Gísli Jóhann Gretarsson (1983), komponist m.m, er en nord-islending med stor lidenskap for opera og operaens eventyrlige form.

Gretarsson har vært kordirigent for Ískórinn (islandsk koret i Oslo) siden 2012, Choriaaros siden 2014 og Svelvik Mannskor siden 2015.

Sanganlegg

For å bli bedre hørt av publikum når det er sang ute anskaffet koret i 1972 et sanganlegg. Dette ble mye benyttet, også på utleie til andre arrangementer. Et nytt og større anlegg ble anskaffet i 1992 og senere supplert med diverse utstyr.
I mange år hadde mannskoret ansvaret for lydsetting ved arrangementet foran kirken ved gudstjenesten 17.mai.

Medlemmer

Antallet medlemmer i Svelvik Mannskor har variert mellom 22 og 38 sangere, de fleste år omkring 30 aktive sangere.

Tidligere æresmedlemmer: Johan Pedersen (1970), Harry Faksmo (1973), Rolf Samuelsen (1973), Aage Bryn (1979).
Nåværende æresmedlemmer: Petter Bjaarstad (1997), Roar Eriksen (2006).

Hederstegn: Øivind Lippert 1996, Roar Eriksen 1996, Arne Uglum 2011, Jan Pettersen 2011.

Kulturpris

Koret fikk i 1999 Svelvik kommunes kulturpris for sin gode innsats i kulturlivet.

Dugnader

DUGNADER

For å skaffe midler til drift av koret var det tidligere år nødvendig med dugnader av forskjellig art. Virksomheten har vært basarer og skytebane, maling av rekkeboliger i Drammen og legge takstein på hus.

Den største jobben koret har tatt på seg var maling av Handelslagets store gård i Storgaten i 1983. Dette ble en kjempejobb hvor alle medlemmene måtte delta og den ble utført ved hjelp av stillasjer og lift, men koret greide oppgaven med glans.

I 1989 lanserte vi Svelvikspillet (omtrent som Monopol) og solgte mange av disse.

ELIAS KRÆMMERS MINDE

Koret hadde base på Elias Kræmmers Minde fra 1981 til 2004. Tidlig ble koret ansatt av kommunen som vaktmester på stedet. Dette var en stor oppgave, ikke minst ved dugnader for å vedlikeholde dette store huset. Innsatsen ble belønnet med fri husleie inntil stedet ble solgt i 2004.

SVELVIKDAGENE

svelvikdagene-smk-web

Det var lenge ønske om å markere seg med sanglig aktivitet under Svelvikdagene og fra 1998 har koret markert seg stort i Sangkafeen på Aage Bryhns plass og underholdt med mye sang og annen underholdning hele dagen fra kinotrappa.
Der er salg av øl, kaffe, vaffel, pølser og stor utlodning. Publikum har strømmet til og trives tydeligvis sammen med oss.
Omsetningen har gått bra, ofte med gode økonomiske resultater.

Konserter og arrangementer

i-kirken-web

Svelvik Mannskor har deltatt i eller selv arrangert et uttall av konserter og tilstelninger i denne perioden, først skal her nevnes de faste gjengangerne hvert år:

PENSJONISTARRANGEMENT

Den første pensjonistfest ble arrangert i 1969 i Svelvik kino med bl.a. Arne Paaske Åsen som underholder.
I de etterfølgende årene ble festen holdt i Ungdomsskolens Aula med mange kjente underholdere som Jens Bock Jensen, Odd Grythe med «Husker du», Kari Diesen, Gunders, m fl. Aulaen var for anledningen pyntet med egen belysning som gjorde lokalet mer intimt og hyggelig.

Fra 1981 har pensjonistfestene blitt avholdt i det nye Samfunnshuset.
Disse arrangementene har blitt svært populære blant pensjonistene og det har variert mellom 70-100 deltagere. Våre damer har alltid hjulpet oss med gode smørbrød til bevertningen. Arrangementet stoppet opp i 2010 på grunn av for liten deltakelse av pensjonistene.

Koret har ved Pensjonistforeningens julemøte vært faste gjester siden 1965 med sine minikonserter. Det samme gjelder besøk på sykehjemmet 17.mai og før jul.

Besøk hos Pensjonistene på andre siden av Svelvikstrømmen har også vært fast på programmet i mange år, de første årene på Tabor på Verket og siden 1988 på Hovenga. Som belønning for en konsert fikk vi kaffe og bløtkake. Disse besøkene opphørte i 2010 da pensjonistforeningen der ble nedlagt.

I KIRKEN

I Svelvik kirke. Foto: Svelviksposten.no

Lysmessen før jul i Svelvik kirke ble arrangert i mange år av Svelvik Barnekor. Her var Svelvik Mannskor fast deltager med egen sangavdeling. Mange vil huske Julemotet av Alnæs med orgel og kor og Harry Faksmo som solist ved den mektig avslutningen på disse lysmessene.

Julemotet er også framført ved de siste års julekonserter og i mange år som avslutning ved gudstjenesten på julaften, det er liksom ikke jul før denne er sunget.

De siste årene har kirken hatt Lysmesse i Nesbygda kirke hvor Mannskoret har deltatt. Denne kirken har vist seg å være svært god å synge i så koret trives godt der. Berger kirke er også benyttet som arena for lysmesse.

Koret var fast deltager under Svelvik Musikkorps årlige julekonsert inntil disse stoppet opp i slutten av 80-årene. I de senere årene har Svelvik Mannskor selv arrangert julekonserter, etter hvert i samarbeid med Svelvik Vokalis. Noen sanger blir framført felles av begge korene og konsertene er populære med et stort publikum. Svelvik Musikkorps har i det siste også deltatt ved denne julekonserten.

Ved Svelvik’s 150 års jubileum i 1995 ble det ved festgudstjenesten i kirken framført Kirkekantaten fra 1945 med mannskor, damekor, solister og musikkorps. Denne er et stort verk komponert av Aage Bryhn med tekst av sokneprest Nils Frøysland, og var for anledningen nyarrangert av Petter Bjaarstad for tilpassing til musikkorps.

Kantaten ble for øvrig framført også i 1997 i forbindelse med biskopvisitas i Svelvik. Kantaten blir også framført i 2009 ved kirkens 150-års jubileum.

Svelvik kirke fikk nytt orgel i 2011, og koret deltok der ved to anledninger, første ved «pipekonsert» og senere ved innvielsen av det nye orgelet.

Forøvrig har koret deltatt ved flere kirkelige arrangementer,
f.eks.»Minns du sangen».

OFFISIELLE ARRANGEMENTER

Svelvik Mannskor har alltid deltatt under 17.mai- feiringen med sang både ved ungdomsskolen, ved kirken og på sykehjemmet. Spesielt skal nevnes ved utegudstjenesten foran kirken og mange vil huske Harry Faksmo som solist i mange år med «Der ligger et land».

I andre offisielle arrangementer har koret ofte deltatt sammen med Musikkorpset og framført bl.a.Landkjenning, Parafrasen over Svelviksangen og Svelvikvalsen.

Vårbrus-cabareter

vaarbrus-web

Disse arrangementene i Fossekleiva og Ebbestadhallen har siden 1989 vært korets viktigste inntektskilde.

Hele vårsemesteret hvert år har det blitt øvet inn sanger over et bestemt tema spesialarrangert av korets dyktige dirigent Petter Bjaarstad for framføring sist i april.

Ved disse arrangementene tilbyr koret en festaften med en cabaret forestilling og etterfølgende servering, bar og dans for 300 gjester. Scenen er dekorert med store kulisser malt av korets egen kunstner, Leif Lieng. I tillegg er det arrangert en ekstra åpen cabaret-forestilling med ca. 200 gjester.

1989, det første arrangementet i Fossekleiva var det en korkonsert med Lier kammerkor som gjester.

1990, og 1991 var det også korkonsert som underholdning.

1992, Bellman var da tema, stort repertoar og flotte kostymer, i januar 1993 ble samme forestilling satt opp i Klubben i Tønsberg med fullsatt sal.

1993, Prøysen cabaret med tittel «Graset er grønt for æille».

1994, Evert Taube, mange flotte viser av denne store trubaduren.

1995, Sett Sjøbein, et sjømannsprogram i forbindelse med Svelvik 150 år, samme forestilling framført i aulaen på Tangen skole.

1996, Chat Noir, et knippe revymelodier med tittel «Byen med det store hjerte», ekstra forestilling på høsten for pensjonister.

1997, Jazzprogram sammen med Cellarband, tittel «New Orleans».

1998, Vårbrusprogram, vårviser med tittel «Vår i vår».

1999, «Vårbrus med champagne», et utvalg melodier fra tidligere års arrangementer.

2000, Sanger av Lillebjørn Nilsen, tittel «Se alltid lyst på livet».

2001, «Du må'(kke) komme her» en samling melodier av Ole Paus, Lillebjørn Nilsen, Øystein Sunde og Jan Eggum.

2002, «We’ll meet again» gjensyn med tidligere sanger + en del nye.

2003, «Det kunn’ ha vorre verre» et utvalg av Halvdan Sivertsen’s rike repertoar,

2004, Vidar Sandbek hadde jubileum dette året som koret markerte med «Gull og grønne skoger».

2005, Revynummere fra Schanke/Ness/ Frølands store produksjon, tittel «Årene går».

2006, «Drømmedame», melodier med hyllest til kvinnen tatt ut fra korets store repertoar (noe gammelt fra 70-åra og en del fra forskjellige cabareter). Dette arrangementet ble holdt i den nye Ebbestadhallen med over 400 gjester.

2007, «The Golden Sixties», et stor knippe kjente melodier fra 60-tallet.

2008, «Menn av hjertet», utvalgte melodier fra korets rike repertoar og noen nye.

2009, «Vi gir oss aldri, ikke på tørre møkka», igjen melodier fra tidligere repertoar og flere humoristiske innslag. Nytt av året var at en komité fra koret aleine sto for hele regien, dirigenten ønsket å ha kun det musikalske ansvaret.

2010, «Vårbrus nr. 19» Vi var tilbake i Fossekleiva igjen med en fin blanding melodier fra korets rikholdige repertoir, første gang med Kristina som dirigent.

2011, «Piker, vin og sang» et tema melodier tilegnet kvinnen, Tilbake i Fossekleiva.

2012, «Uten en rød tråd» det vil si melodier uten fast tema, men tatt ut av korets rikholdige repertoir.

2013, «Svelvik Mannskor seiler igjen» et solid repertoir med gamle og nye sjørelaterte sanger med solistinnslag, ledelse av vår nye dirigent Anna Kargaltseva Sandvik.

2014, «Menn i Mannskor —–» atter en gang i Fossekleiva med gamle og nye sanger, Svelviksmarsjen for første gang i nytt arrangement.
2015, «Hummer og Kanari» igjen et knippe av gamle og nye melodier som publikum liker å høre på.

Andre konserter

mannskoret-banner-2-web

1982. Besøk av mannskoret Freidig fra Fredrikstad. En meget god kirkekonsert i Svelvik kirke, etterpå ble det bevertning og hyggelig samvær og selvfølgelig sang i formannskapssalen på SBV.

1975. Vårkonsert i Svelvik kirke med Con Amore koret fra Oslo og Svelvik Barnekor som gjester.

1986. Invitert av Sjømannsmisjonen til et stort og variert program «Fest i kjerka» i Drammens Teater. Svelvik Mannskor var eneste inviterte kor!

1987. Deltok i et program i Østlandssendingen med intervju og 4 sanger, god markedsføring av koret.

1988-89. Julekonserter sammen med Drammen Damekor i Bragernes kirke. I årene 1984 til -88 deltok Mannskoret i store arrangementer i Strømmhallen med ttittelen «Svelvik synger og spiller» hvor alle kor og korps i kommunen markedsførte seg med hver sin avdeling. Svelvik Barnekor var den tekniske arrangøren.
I de senere årene har Mannskoret deltatt ved Sangen- og musikkens dag arrangert av Svelvik Musikkråd.

1993. Kirkekonsert i Svelvik og i Vålerenga kirke i samarbeid med
mezzosopranen Margunn Risa.

1993. Invitert sammen med andre aktører til Bakkenteigen i Borre til en konsert/underholdingskveld som Vestfold fylkeskommune holdt for sine ansatte.

1996. Invitert av Swinglett til en kveldskonsert ute på brygga i Holmestrand. Mannskoret ankom brygga med båt, sang et livlig sjømannsprogram og gjorde stor lykke. En trivelig kveld med god stemning.

Videre i 1996 ble koret med følge invitert til en tur med Color Line til Kiel med underholdningsinnslag ombord. Med sitt sjømannprogram hadde koret to trivelige konserter fra senen i dansesalongen .

2002. Petter Bjaarstad fylte 60 år i. I den anledning ble han feiret av de fem korene hvor han var dirigent med en konsert på Veritas i Bærum. Disse korene var Svelvik Mannskor, Svelvik Vokalis, Lier Kammerkor, Swinglett og Veritaskoret.

2005. 100-års markering for unionsoppløsningen. Festforestilling i Drammens teater 17. mai, Svelvik mannskor deltok i programmet med fire sanger og noe sammen med Lier kammerkor. For øvrig felleskor med nasjonale sanger framført sammen med andre mannsangere fra Drammen.

I Svelvik hadde vi samme markering på Batteriøya sammen med de øvrige Svelvik’s sang- og musikkrefter.

2009. Deltok ved Svelvik Musikkorps’s høstkonsert og da med vår nye dirigent, Kristina Lystad, for første gang.

Ved Sangens og musikkens dag i Svelvik har koret deltatt hvert år sammen med de fleste av Svelviks musikkrefter, de senere år på 1000-årsstedet på Batteriøya.

Operetter

1980, Østlandets operettescene framførte «Bajaderen» i Ås i Østfold, Sandvika, Hjertnes i Sandefjord og to ganger på Chat Noir i Oslo med god publikumsoppslutning. Sangere fra Svelvik Mannskor deltok i operettekoret og hadde mange ekstra øvelser både i Svelvik og Oslo ledet av den orginale Robert Seholt som var kapellmester i operetten.

1985, Tryllefløyten ble oppført tre ganger med stor suksess på Kongsberg kino og i operettekoret deltok Svelvik Mannskor sammen med Kongsberg Blandetkor ved flere av korinnslagene. Vår dirigent Thore Øvland var sentral i disse oppsettinger og spilte selv Papageno.

Jubileumskonserter

banner-100-web

Ved korets 60-årsjubileum i 1976 ble det avholdt jubileumskonsert i Svelvik kirke.

Som gjester hadde vi operasanger Olav Eriksen og Nebb-orkesteret fra Oslo. Det ble en gedigen konsert hvor det ble framført verk som Kongekvadet, Norrønafolket og Landkjenning. I tillegg sang selvfølgelig koret egen avdeling. Jubileumsfesten ble lagt til Grillen i Holmestrand i mangel av egnet lokale i Svelvik.

Ved korets 70-årsjubileum i 1986 ble det avholdt en jubileumsforestilling i Samfunnshuset.

Foruten korets egne koravdelinger hadde vi allsang godt ledet av Oddvar Tobiassen. Drammen Kammerkor var invitert som gjestekor og hadde egen avdeling i programmet. Ellers bidro dirigenten Tore Øvland med visesang og vår egen Jans trio deltok også i programmet. Jubileumsfesten med innbudte gjester ble holdt Samfunnshuset.

Korets 80-årsjubileum ble markert ved at vi gikk sammen med Musikkorpset om jubileumskonsert i Strømmhallen hvor koret hadde en vesentlig del av programmet. Jubileumsfesten ble avholdt i Samfunnshuset med diverse gjester.

Da koret var 90 år ble det avholdt jubileumskonsert i Svelvik kirke med Henninge Båtnes Landaas på bratsj og kantor Synnøve Solberg som gjesteartister. Stilig 90-årsfest ble holdt med inviterte gjester i Samfunnshuset.

Sangerstevner

Fra eldre tider var koret tilsluttet Buskerud Sangerforbund og fra 1973 også medlem i Vestfold Sangerfylking ( fra 1987 Vestfold Korforbund) Det ble for mye med medlemskap i to forbund og to stevner hvert år, derfor opphørte i 1985 korets engasjement i Buskerud. Svelvik Mannskor har deltatt aktivt i styrearbeidet i begge forbund og med god innsats på sangerstevner på forskjellige steder i de to fylkene.

Ved Koriaden som er Vestfold Korforbunds nye form for stevne har koret deltatt ved flere anledninger.

Koret har arrangert følgende sangerstevner i Svelvik:

1967. Stevne for Buskerud Sangerforbund, vellykket samling med ca. 300 sangere, konsert i Svelvik kirke og sangerfest på daværende Åsvang.

1976. Stevne for Vestfold sangerfylking, et stort arrangement, god oppslutning og ble svært vellykket. Konsert i Svelvik kirke og i aulaen på Ungdomsskolen. På grunn av mangel på lokaler i Svelvik ble sangerfesten lagt til Holmestrand.

1980. Atter et stevne for Buskerud Sangerforbund, vellykket arrangement med konsert i kirken og i den nye Strømmhallen, siden stevnedagen var en søndag ble sangerfesten avlyst på grunn av liten påmelding.

1983. Koret var medarrangør i Buskerud Sangerforbund som hadde ansvar for Landsangerstevne i Drammen, koret deltok i en stor konsert i Drammens teater.

1986. Koret arrangerte sangerstevne for Vestfold Sangerfylking med gode konserter både i kirken og i Strømmhallen. Sangerfest i Samfunnshuset med ca. 220 personer.

1998. Arrangerte Vestfold Korforbund’s stevne i samarbeid med SvelvikVokalis.

2005. Mannskoret arrangerte sammen med Svelvik Vokalis «Sangens dag» i anledning av Norges Korforbunds 20 år jubileum. Mange kor fra Vestfold og Buskerud deltok og det ble avholdt minikonserter flere steder i Svelvik og en stor kirkekonsert. Dessverre ble dagen mye ødelagt av et kraftig regnvær. Båttur på fjorden etter stevnet.

Sosialt

REISER

1981. Pinsetur til Vadstena som er Svelvik’s vennskapskommune i Sverige, koret var gjester hos Dalskøren fra Borghamn like utenfor Vadsena. Sammen med Svelvik Musikkorps som var der på samme tid var det flott utekonsert på Rådhusplassen. Koret sang også i Kjelstad kirke, på aldershjemmet og i Kålmården dyrepark.

1988. Pinsetur til Bogense i Danmark som hadde 700 års jubileum og som er Svelvik’s vennskapskommune. Vi deltok i en stor konsert i Borggården sammen med også andre kor og en musikkgruppe, i anledning av jubileet var det mange nordiske gjester. Koret hadde også konsert i gågata og på aldershjemmet.

1991. Gjennomførte koret en stor Europatur pr. buss, først gjennom Sverige, deretter Tyskland med to dager i Berlin, konsert i en kirke øst i byen. Videre gikk turen til daværende Tsjekkoslovakia og to dager i Praha. Østerrike var neste opphold med to dager i Wien. Hjemreise gjennom Tyskland med opphold i Munchen. Det var en tur med store opplevelser og minikonserter ble holdt mer spontant der det passet inn.

1993. Pinsetur til Nådendal i Finland, Svelvik’s vennskapskommune. Mangenordiske gjester var til stede på konserten koret hadde sammen med —?— Mannskor i et lokale i byen, etterfølgende festlig samvær på kvelden.

1995. Tur til Tromsø med fly, holdt konsert i Domkirken.

1998. Spennende besøk i Kaunas i Litauen hvor vi var gjester hos The Chamber Choir of Kaunas assumption Church. Mannskoret deltok i en minneverdig katolsk gudstjeneste med en etterfølgende konsert i samme kirke. Vertskapskoret hadde ordnet et rikholdig program for oss både i Kaunas og Vilnius og et hyggelig festsamvær.

2000. Kjempetur til Canada og USA i 17 dager.
Med stor bistand av Sons of Norway hadde koret 4 opplevelsesrike dager i Vancouver og Victoria, med konserter, sightseeing og privat innkvartering.

I Seattle deltok koret som gjester fra Norge under den store sangerfesten til Pacific Coast Norwegian Singers Association.
Senere var koret i San Francisco og nærliggende områder, mange opplevelser fra den store byen, minnerikt besøk og konsert i Den Norske Sjømannskirke.

2003. Tur til Skottland med besøk i byene Glasgow, Edinburgh og Dumfries. Konserter sammen med flere kor i Kilsyth og Dumfries Male Voice Choir i Dumfries.

2006. Jubileumstur til Ungarn hvor koret besøkte byene Budapest, Giør og Balatonsjøen. Sang i den katolske gudstjenesten i den mektige Matyaskirken i Budapest og i Tenyø kirke i Giør, minnerike opplevelser.

2008. Tur til Dublin i Irland. Konsert i St.Patric kirke. Sang på Guinness Bryggeri og ellers på bar og streder.

2010. Tur til Warsawa i Polen. Utekonserter i Gamlebyen.

2012. Tur til Riga i Latvia. Konsert i den store Peterskirken og to utekonserter i byen.

2014. Tur til Stockholm i pinsen, sang i Den Norske Kirken (Sjømannskirken), Svenske flaggans dag, og to populære torgkonserter.

FJELLTURER

En sosial høsttur til fjells var på programmet i flere år til følgende steder: 1971 Fjellhvil, 1972 Bergsjø, 1973 Hallingskarvet, 1974 Gaustadblikk, 1975 Rauland, 1976 Tempelseter, 1977 Fjellhvil, 1978 Fagerfjell, 1979 Fagerfjell, 1980 Skinarbu, 1981 Fagerfjell1, 1983 Rjukan fjellstue, 1984 Fagerfjell, 1988 Vasstulan høyfjellshotell.

INTERNE SAMMENKOMSTER

Hyggelige årsfester med god mat, utdeling av medaljer og dans ut i de små timer. Årlige juleavslutninger med julemiddag med noggo attåt, det er ikke jul før Øivind synger «Julekveld i skogen»

Det er alltid noen som fortjener ei kvast!

Tur til Chat Noir i 1986 til Dag Frøland’s revy.

Good old days ble arrangert i Samfunnshuset først i 80-årene med festlige utkledninger. Arrangør vekslet mellom Musikkorpset, Vokalis og Mannskoret.

Sommeravslutning ble i tidligere år på Flaggstanga med øl og sang, de senere år grillsamling på Kræmmer’n eller på Batteriøya.

På besøk til andre kor

1988. Lier Kammerkor som også ledes av Petter Bjaarstad inviterte oss til felles konsert i Lier.
1987 og -90. Galleberg sangkor inviterte oss til konserter i Sande.
1990. Svelvik Musikkorps inviterte til felles konsert i Fossekleiva med etterfølgende festlig samvær, Galleberg Sangkor og Sande Musikkorps deltok også.
1993. Sangertreff i Sandvika og korfestival i Moss.
1995. Konsert i Sande sammen med flere kor, samme år deltagelse på Jeløyfestivalen.
1996. Vi besøkte pensjonistene på Fjell i Drammen.
1998. Koret var invitert til Sangkafé hos Porsgrunn Kvinnekor.
2002. Kortreff i Langesund.
2003. Sangkafè i Moss.
2005. Porsgrunn Kvinnekor inviterte oss til kortreff sammen med flere kor.
2011. Porsgrunn Kvinnekor deltok ved sangertreff.

GJENVISITT
1992, av Dalskøren i Vadstena, deltok sammen med oss ved Buskerud Sangerforbunds stevne i Drammen 16.mai og under feiring av 17.mai i Svelvik, i tillegg konsert i Svelvik kirke.
1994, fra Finland.
1999, av The Chamber Choir of Kaunas fra Litauen. To vellykkede konserter i Våle og Svelvik kirker i regi av festspillene i Vestfold, felles hyggekveld på Samfunnshuset med mye sang. Privat innkvartering hos kormedlemmene.