Utstyrsbanken

Trenger vi egentlig å kjøpe nytt fritidsutstyr etterhvert som barna vokser? Alle, både barn, unge og voksne kan låne utstyr fra Utstyrsbanken. Det er gratis!

Skiutstyr som ski, staver og støvler, akebrett, skøyter, hjelmer og ishockeykøller, friluftsutstyr som stekeheller, bålrigg og grillrist, grillpinner, tursekker, sittehunderlag og lavo med ovn.
Trenger du fotball, basketball, volleyball eller badmintonsett, kan du låne det i Utstyrsbanken. De har også rockeringer, bowlingsett, balansebrett og sjongleringssett.

En grundigere oversikt finner du på kommunens hjemmesider. Utstyrsbanken er et samarbeid mellom Kultur og publikumsservice og Familietjenesten.

Målet med utstyrsbanken er å forebygge at barn og unge opplever sosial ekskludering som følge av foreldrenes økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon, slik at alle barn får mulighet til å delta. Svelvik kommune har gått til innkjøp av diverse friluftsutstyr, og det er på sikt et mål at familier i Svelvik skal kunne levere friluftsutstyr man har vokst i fra eller av andre grunner ikke bruker til Utstyrsbanken. På denne måten vil andre i Svelvik kunne dra nytte av dette utstyret. Utstyret skal brukes på to viktige arenaer, nemlig barnehage/skole og fritid.

Alle som låner utstyr fra Utstyrsbanken må skrive avtale. Lån av utstyr er gratis, men ved ødeleggelser plikter lånetaker og erstatte utstyret med 50 prosent av kjøpesummen. Hva utstyret koster vil komme frem i låneavtalen. Spørsmål om Utstyrsbanken samt henvendelser angående reservering rettes til Opplærings- og aktivitetssenteret.

Kontakt: Opplærings- og aktivitetssenteret
Telefon: 94 78 65 27